SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann anser att man bör jämföra sparkonton och ta ansvar för sin ekonomi. Foto: Pressbild/SBAB

Räntor

En knapp tredjedel av svenskarna vet inte vad de har för ränta på sitt sparkonto. Allra minst koll har kvinnorna där hela 36 procent inte vet vad de har för ränta. De som inte har koll riskerar att spara pengar på ett sparkonto med dåliga villkor.

SBAB har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på hur stor del av befolkningen som har koll på vilken ränta de har på sitt sparkonto. Resultatet visar att 29 procent inte vet vilken ränta de har i dagsläget.

Undersökningen visar även att det är kvinnorna som har minst koll. 36 procent av kvinnorna vet inte vilken ränta de har. Motsvarande siffra hos männen var 22 procent.

Få har inte jämfört olika sparkonton

SBAB har även fått reda på att de flesta inte jämfört olika sparkonton med varandra. Endast 19 procent har jämfört sparkonton till en viss del och 13 procent har gjort en ordentlig jämförelse och utifrån det valt sparkonto.

Det är färre kvinnor än män som gjort en jämförelse, 10 procent av kvinnorna och 17 procent av männen har jämfört sparkonton.

Riskerna med att inte göra en jämförelse är att man börjar spara pengar på ett sparkonto med dåliga villkor.

– Att ha ett sparkonto utan ränta är ju som att tacka nej till pengar, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Tidskrävande att jämföra

Anledningen till att så få jämför sparkonton har att göra med att det upplevs som tidskrävande. Då räntan ändå är så pass låg känner många att det inte är värt besväret.

Claudia Wörmann anser att man trots det bör jämföra och ta ansvar för sin ekonomi. Hon anser samtidigt att man inom bankbranschen bör vara självkritisk och inse att man måste bli bättre på att informera om sina villkor så att det blir lättare för privatpersoner att jämföra och välja det sparkonto som passar bäst.